Introducere

Importanta Responsabilitatii Sociale Corporative pentru hoteluluri si restaurente mici.

Responsabilitatea Socială Corporativă (RSI) implică obținerea succesului în afaceri în moduri care onorează valorile etice și respectă oamenii, comunitățile și mediul natural. Nu există o definiție universal acceptată a termenului RSI, dar majoritatea definițiilor fac referinta la întreprinderile care au un impact pozitiv asupra oamenilor și mediului de afaceri. Comisia UE o definește după cum urmează:”Responsabilitatea Socială Corporativă este un concept fundamental conceput pentru a ajuta companiile să integreze preocupările sociale și ecologice în activitățile lor corporative și in relațiile cu părțile interesate”

Societatea și afacerile sunt interdedependente: mediul de afaceri ofera locuri de muncă, produse și impozite, în timpce societatea pune la dispozitie lucrătorii, consumatorii și infrastructura. Ambele nu pot supraviețui una fără cealaltă, deci spre progresul atat a mediului de afaceri, cat și a societatii, ele lucreaza împreună.

Interesant este că diferite surse statistice arată că societățile cu un puternic accent pe etica in afaceri se situeaza mai bine din punct vedere financiar decât alte companii. Mai multe branduri de ospitalitate și de călătorie, care sunt in curs de implementare a politicilor RSI, au demonstrat o corelație pozitivă puternică între RSI și profitabilitate

Pe lângă impactul economic pozitiv pe care implementsres RSI pare sa-l constituie pentru aceste organizații, dilema dacă o organizație actioneaza etic responsabil sau nu, devine din ce în ce mai importanta pentru viitorii angajați. În scopul de a atrage candidați de nivel înalt, un istoric bun al RSI ar putea fi necesar, intrucat oamenii prefer sa lucreaze pentru companiile care nu au grija pentru ei înșiși, dar nici pentru angajați, clienți sau mediu.

De asemenea, consumatorii sunt tot mai preocupați de modul în care companiile îşi castigă existenţa și se așteaptă ca afacerile să fie responsabile în raport cu impactul lor social, etic și de mediu asupra societății și comunității. Ei aleg de preferință hotelurile și restaurantele care iau măsuri concrete în acest sens și le comunica clienților existenți și celor potențiali.

RSI legat de mediu implică “Eco-turism” pe de o parte, cu intenția de a conserva natura și resursele naturale, și “socio-turism”, pe de altă parte, care se axează pe cultura locală. Ambele încearcă să reducă efectele negative ale turismului, de a fi mai puțin intruziv și a respecta populația locala, cultura, și mediul. Gestionarea responsabilă a resurselor nu ajută doar reducerea impactului organizațiilor asupra mediului, dar de multe ori duce la o reducere substanțială a costurilor de exploatare,ca de exemplu, prin reducerea și conservarea deșeurilor.

 Problemele sociale cauzate de turism, cum ar fi pierderea economiilor și culturii tradiționale, comercializarea artelor și meseriilor, deplasarea populației locale etc. pot face destinațiile mai puțin atrăgătoare pentru turiști. Pentru ca turismul să fie durabil și de succes din punct de vedere economic, impactul social negativ nu poate fi ignorat. Probleme sociale și de mediu create de afacerile in sine pot fi rezolvate tot prin afaceri , fiind  nevoie de un angajament  RSI. Așa cum Doherty a scris în 2007:

Sustenabilitatea se referă nu numai la mediu, dar, de asemenea, face referinta si la capacitatea unei companii de a opera cu succes în prezent, fără a compromite capacitatea de a opera cu succes si in viitor.”

Contextul şi obiectivele manualului electronic

Acest manual a fost elaborat în cadrul unui proiect, co-finanțat prin Programul Lifelong Learning (Învăţarea pe Toată Durata Vieţii) (www.responsalliance.eu), a carui obiectiv major a fost de a îmbunătăți calificarea Managerilor societatilor HORECA mici și mijlocii – mai ales cele cu profil familial. Acest manual sprijină învățarea pe tot parcursul vieții, ce poate fi integrată cu ușurință în rutina zilnică, facilitând învaţarea non-formală și învățarea bazată pe muncă la timp, ori de câte ori este nevoie.

Subiectele abordate în acest manual sunt toate legate de RSI care devine din ce in ce mai evident un factor de succes decisiv în sectorul HORECA. Responsabilitatea social corporativă reprezintă activități economice responsabile, cu privire la produsele proprii și servicii (de piață), aspecte ecologice relevante (mediu), relațiile cu personalul propriu (la locul de muncă) și părțile interesate externe. Prin urmare, acest manual are ca obiectiv să califice managerii / personalul de conducere și personalul de specialitate HORECA pentru livrarea, gestionarea și dezvoltarea sustenabila a resursele umane

 • Integrarea standardelor sociale în strategia de afaceri a organizației;
 • Planificarea strategică, organizezarea și gestionsrea utilizării ecologice a resurselor;
 • Reducerea sistematică a impactului asupra mediului / amprenta ecologică a afacerii;
 • Conservarea și promovarea patrimoniului cultural local;
 • Si in cele din urmă creşterea competitivităţii afaceilor proprii inHORECA

După ce s-a realizat o calificare formală în domeniul managementului hotelier sau de restaurant și / sau au fost dobândite cunoștințele și competențele necesare prin experiența profesională la locul de muncă în această poziție, exista o condiție prealabilă  pentru a beneficia pe deplin de conținutul de informare și învățare oferit în cadrul manualului. Mai mult decât atât, ar trebui manifestat un interes legitim pentru introducerea principiilor de RSI în relațiile cu personalul, partenerii de afaceri și comunitatea locală, precum și în conservarea mediului afectat de activitățile lor de afaceri.

Cum se utilizează manualul electronic

Acest document este destinat pentru a vă servi ca un instrument de sprijin în activitatea zilnică, răspunzând la întrebările cheie despre RSI, pe care le-aţi putea avea sau care ar putea apărea în timp ce lucraţi cu aceste probleme. Astfel, manualul nu ar trebui să fie citit doar o singură dată de la început până la sfârșit. Deoarece capitolele singulare sunt scrise în stilul “întrebări și răspunsuri”, fiecare modul și capitol sunt autonome. Deci puteţi accesa numai informațiile nrcesare, chiar în momentul în care aveți nevoie de ele.

Întregul Manual este structurat în patru module, care sunt divizate în continuare în capitole (= întrebări). Aceste capitole conțin informații teoretice, precum și exemple practice. Mai mult, fiecare modul se încheie cu anumite studii de caz despre hoteluri și restaurante mici, care reprezintă implementarea de bune practici a politicilor RSI în cazul subiectului modulului respectiv.

Cele patru module tratează următoarele subiecte:

Modulul 1: Managementul Responsabil

În acest modul puteţi afla urmatoarele:

 • Managementul responsabil și tot ce implică acesta;
 • principalele reglementări de mediu şi legislația muncii;
 • măsuri pentru formare disponibile / tendințe educaționale specifice sectorului;
 • cum se identifică lacunele de cunostinţe / nevoile de formare;
 • cum se implementează şi creşte gradul de conştientizare pentru Managementul Responsabil;
 • cum se rezolvă sarcinile dificile și problemele privind Managementul Responsabil;
 • cum se crează produse turistice sigure;
 • cum se implementează egalitatea pentru toți lucrătorii

Modulul 2:Piaţa 

În acest modul puteţi afla urmatoarele:

 • cum se stabieşte un lanț de furnizor responsabili
 • cum se negociaze cu furnizorii
 • cum seîmbunătăţeşte calitatea serviciilor
 • cum se implementează serviciile orientate spre nevoile pieţei
 • cum se evaluează gradul de satisfacție al clienților
 • necesitatea unui cod intern de conduită
 • cum se stabileşte codul intern de conduită
 • legile și reglementările de piață
 • cum se implementează o politică de preţ corectă

Modulul 3: Mediul

În acest modul puteţi afla urmatoarele:

 • beneficiile activităților durabile pentru mediu
 • reglementările și legile pentru protecția mediului
 • cum se reduc cheltuielile de energie și de apă
 • cum se reduce poluarea aerului și reciclarea deșeurilor
 • cum se menţine la cotă minimă impactul asupra mediului a tuturor
 • proceselor de afaceri
 • cum să crească gradul de conștientizare a necesității de a proteja mediul

Modulul 4: Comuniăţile locale 

În acest modul puteţi afla urmatoarele;

 • cum se sensibilizează salariaţii cu privire la mediul local și  patrimoniul de mediu și cultural
 • cum se promovează patrimoniul local, ecologic și cultural
 • cum se stabileseşte echilibrul corect între măsurile economice și
 • conservarea naturală și culturală
 • cum se utilizează  resursele locale responsabile
 • cum se lucrează mai bine / mai aprofundat cu partenerii locali și produsele locale
 • angajarea forței de muncă locale
 • sprijinirea inițiativelor locale și culturale;
 • surse de informare (la nivel regional / național) despre implementarea schemelor de mentorat și de ucenicie (de exemplu, sistem dual)
 • stimularea marketingului

La sfârșitul fiecărui modul, veți găsi, de asemenea, un test de auto-evaluare, prin care puteți verifica ceea ce ați învățat în capitolele anterioare.

Mai mult decât atât, acest manual este completat de un instrument de învățare interactivă, respectiv “Ghidul managerilor pentru afaceri durabile”. Acest ghid virtual ilustrează perfect exemplele de bune practice ale CSR aplicate în hoteluri / restaurante și demonstrează, totodată, abilitățile și competențele necesare personalului din hoteluri și restaurant prin scurte.clipuri video. Este disponibil gratuit accesând www.responsalliance.eu.  Vă rugăm să încercați!