Trzecie spotkanie partnerskie w projekcie RESPONS, w Rzymie

Trzecie spotkanie partnerskie w projekcie RESPONS miało miejsce w dniach 26-27 lutego 2015 r., w Rzymie.

Tematami omawianymi podczas spotkania były:
– przygotowanie podręcznika oraz interaktywnego narzędzia nauczania dla menedżerów małych hoteli i restauracji;
– ewaluacja, rozpowszechnianie oraz użytkowanie produktów powstałych w trakcie projektu;
– krótki film promujący Europejskie Ramy Kwalifikacji dla zawodów menedżer małego hotelu i menedżer małej restauracji – produkt powstały w projekcie.