Główne produkty

  • Analizy umiejętności w sektorze Hotele i Restauracje (HORECA) oparte na lokalnych badaniach (w Bułgarii, Francji, Rumunii, Polsce, Hiszpanii, Niemczech i we Włoszech),
  • Europejskie Ramy kwalifikacji dla zawodu menedżera hotelu i menedżera restauracji,
  • Spójny program nauczania pozaszkolnego
  • Narzędzie RESPONS dla ekologicznego, społecznie odpowiedzialnego i bezpiecznego zarządzania małymi hotelami i restauracjami,
  • Regionalne seminaria specjalistyczne (wrzesień 2015),
  • Europejska konferencja dla społecznie odpowiedzialnego zarządzania małymi hotelami i restauracjami (Hiszpania, październik 2015).