Cele

  • Określenie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych w zawodzie menedżera hotelu i menedżera restauracji,
  • Pomoc w nabywaniu umiejętności niezbędnych w sektorze turystycznym,
  • Zwiększenie mobilności pracowników i osób uczących się,
  • Promocja współpracy przedsiębiorców z ośrodkami edukacyjnymi,
  • Zwiększenie zaangażowania i wzmocnienie współpracy pomiędzy pracownikami i partnerami społecznymi,
  • Ułatwienie prowadzenia szkoleń w miejscu pracy,
  • Stworzenie wysokiej jakości, łatwo dostępnego systemu informacji.