Principals productes

  • Anàlisi de les habilitats del canal HORECA basades en enquestes nacionals (a Bulgària, França, Alemanya, Itàlia, Polònia, Romania i Espanya);
  • Creació d’un marc europeu de qualificacions per a les professions “gerent d’hotel” i “gerent de restaurant” i el pla d’estudis comú per a l’educació no formal;
  • Eina Info-formatiu RESPONS per a l’ecogestió, socialment responsable i segura de les Pimes del canal HORECA;
  • Realització de seminaris nacionals especialitzats (09/2015);
  • Organització d’una conferència europea per a la gestió socialment responsable de petits hotels i restaurants (Espanya, 10/2015).