Първа кръгла маса във Франция

На 16 април 2014 в професионалната гимназия по хотелиерство „Марсей Бонвен”, гр. Екс-ан-Прованс – Франция се проведе кръгла маса в рамките на проект „Алианс на уменията: за отговорно и устойчиво управление на малки хотели и ресторанти” [RESPONS].
Акценти на кръглата маса бяха: представяне на проекта, представяне на резултати от проучване, проведено през м. февруари сред малки хотели и ресторанти в област Екс-ан-Прованс, представяне и обсъждане на профил на професиите „управител на малък хотел” и „управител на малък ресторант”, проблеми, които срещат малките хотели и ресторанти при прилагане на програми за учене през целия живот.