Основни продукти

  • Анализ на уменията в ХОРЕКА сектор в държавите партньори (България, Германия, Испания, Италия, Полша, Румъния и Франция);
  • Разработване на Европейска квалификационна рамка за професиите „управител на хотел” и „управител на ресторант”;
  • Информационно-образователен наръчник за социално-отговорно управление на малки хотели и ресторанти;
  • Провеждане на Национални семинари в държавите партньори (09/2015);
  • Провеждане на Европейска конференция за социално отговорно управление на малки хотели и ресторанти (Испания, 10/2015).