За проекта

Основната цел на Алианса за отговорно и устойчиво управление (RESPONS) е да разработи нов професионален профил на управителя/собственика на малък хотел или ресторант, който съчетава традиционни и иновативни знания и споделя идеи за печеливш, устойчив и социално отговорен бизнес, като в същото време запазва своята местна идентичност.

Това е отговор на предизвикателствата в сектора, свързани с:

  1. увеличеното търсене от страна на туристите на качествена, привлекателна и разнообразна туристическа услуга;
  2. важната роля на ИКТ в хотелите при търсенето, планирането и реализацията на продуктите;
  3. намирането на точния баланс между развитието на дестинациите, опазването на околната среда и развитието на конкурентна икономическа дейност и
  4. предоставяне на надеждна и висококачествена услуга.